ภาพความไว้วางใจ

ภาพการมอบกรมธรรม์ และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจของทุก ๆท่านที่ให้เราได้ดูแลกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่านนะครับ

     


เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการ
นาย พรรษวัชร ภักตร์ผ่อง
Mr. Passawat Pakpong
ผู้แนะนำการลงทุน เลขทะเบียน 051007
ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาติเลขที่ 4901023573   
โทร     : 090-665-3929
E-mail : peckplanner@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น