สมัครเป็นตัวแทนกับเรา

FA AIA 

         คุณสมบัติ
  • อายุ 20-25 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเต็มเวลา
  • โครงการ FA Prime ต้องมีใบอนุญาติ IC License
  • สุจริตและรักการเรียนรู้และพัฒนา
มีทีมงานมืออาชีพคอยแนะนำและดูแลตั้งแต่แรกเริ่ม จนมีความรู้ระดับหนึ่ง และสามารถออกทำงานได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งพัฒนาไปสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

เกี่ยวกับเรา


 นาย พรรษวัชร ภักตร์ผ่อง
 ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด
 ผู้แนะนำหน่วยลงทุนด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
 โทร : 090-665-3939
 E-mail : Peckplanner@gmail.com

 สนใจรับบริการจากเรา คลิ๊ก 

 สนใจสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต คลิ๊ก